Avís legal

1. Informació general
Aquest lloc web i el domini www.plaestany.cat són propietat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb domicili a Can Puig de la Bellacasa, al carrer de Catalunya, núm. 48, de Banyoles (CP 17820), CIF P-6700010-I, tel. +34 972 573 550, correu-e informa-cio@plaestany.cat.

2. Drets sobre els continguts
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen al Consell Comarcal del Pla de l’Estany o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. De for-ma general, queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o tex-tos haurà de citar expressament la seva pertinença al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena al web del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (framing).

3. Responsabilitat sobre els continguts i ús
L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals o que perjudiquin els drets i interessos del Consell Comarcal del Pla de l’Estany o de tercers.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o des-connexions en el funcionament, motivats per causes alienes al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a pàgines alienes inclosos en el lloc.

4. Protecció de dades
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran a fitxers del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se al Consell per qualsevol mitjà.
Amb el suport de